Arbetsmiljöutvecklarna i Sverige AB | Alf Tärnklint Tel: 0761 - 866 727 | Håkan Lindström Tel: 076-303 15 66

Referenser

Bege Plattform & Ställning i Svedala

Bege Plattform & ställning AB är ett ledande företag inom branschen för säkra byggställningar och arbetsplattformar. I vår strävan att hålla högsta klass på vår egen arbetsmiljö och riskhantering så anlitade vi Håkan och Alf. Med detta samarbete fick vi både en genomlysning av befintlig dokumentation och en komplett ny uppdaterad sådan. Detta skapade en delaktighet för samtliga i företaget. Vi är mycket nöjda med resultatet!

Enhetschef Peter Eker

Enhetschef Peter Eker


Trecent

"Vi har under året tagit hjälp av Alf och Håkan på Arbetsmiljöutvecklarna för att få till en enhetlig modell i vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Nu när vi är flera företag under samma paraply har detta blivit en prioriterad uppgift och tack vare Arbetsmiljöutvecklarnas insats har vi sparat avsevärd tid i processen. Vi är mycket nöjda med den hjälp, utbildning och support som samarbetet medfört."

Glose Murning & Puts AB

VD Jan-Erik Larsson

Göteborgs Fasadputs AB

Arbetschef Fredrik Dahl


Hansa Bygg i Kalmar

"Tack vare Arbetsmiljöutvecklarna så arbetar vi nu fullt ut med Systematiskt Arbetsmiljöarbete och att vi har fått en förståelse och delaktighet tillsammans med vår personal!"

Hansa bygg i Kalmar

VD Mikael Åhlund


Wigrens Malmö

”Efter en grundläggande uppdatering kring vårt systematiska arbetsmiljöarbete har vi funnit en lösning för vårt företag och medarbetare som resulterar i en säkrare vardag tack vara Arbetsmiljöutvecklarna."

På bild: Jonas, Jimmy, Bulan på Wigrens, och Alf vid genomgång av deras systematiska arbetsmiljöarbete.

Enhetschef Peter Eker

Vice VD Jimmy Wigren