Arbetsmiljöutvecklarna i Sverige AB | Alf Tärnklint Tel: 0761 - 866 727 | Håkan Lindström Tel: 076-303 15 66

Om oss

Alf och Håkan


Alf Tärnklint

De senaste 15 åren en ledare med internationell erfarenhet inom IT och på Globala företag. Startade sin karriär med många år inom Försvarsmakten som så sakta övergick till entreprenörskap med olika företagsinriktningar som t.ex. Bygg, Fastighet och annan grossistverksamhet inom handel. Sedan 2017 enbart inriktad mot Systematiskt Arbetsmiljöarbete.

Håkan Lindström

Lång erfarenhet av byggbranchen och har bl.a arbetat på Bygghälsan/Previa som arbetsmiljöingenjör och på Arbetsmiljöverket som arbetsmiljöinspektör. De senaste åren har varit arbete med stora projekt för Skanska som t.ex Malmö Live. Håkan håller också utbildningar för Entreprenörskolan runtom i Sverige.